onsdag, desember 28, 2016

Julens bok


Et av de store funnene på det ene loppemarkedet jeg kom meg på i høst var denne boka i folioformat.


Julens bok - toner, tekst og bilder fra 1946.


Kjente og mindre kjente (de var kanskje mer kjente da...?) julesalmer med noter, deriblant en bokmålstekst jeg aldri har vært borti til Det hev ei rose sprunge. Bildene (dessverre uten fargetrykk) er stort sett av kirkekunst og klassiske malerier med religiøse motiver.


Av dikterne som er representert finnes kjente navn som Henrik Wergeland, Olaf Bull og Jørgen Moe - og mer overraskende i en såpass religiøs kontekst, Arnulf Øverland og Nordahl Grieg. 

Også Herman Wildenvey, da - min store dikterkjærlighet...

Hellige ting

Malmklokke ring!
To tusen ganger har snart disse tonene
lydd over jorden og barnemillionene
verden omkring.
Send dem fornyende ut til de lyende,
ring over bygden og ring over byene
hellige ting.

Malmklokke kall!
Stjerne blant stjernene vis oss fra fjernene,
vis oss tross tvilen i menneskehjernene
dit hvor vi skal,
Meld for småguttene og for småpikene
hovmodets fall,
nå når de synger om riket blant rikene
skapt i en stall!

Malmklokkeklang.
Hellige ting er de barnslige takkene
for de forjettede juletrepakkene
gang etter gang.
Hellig er moren som sitter med spøkende
barn på sitt fang.
Hellig er bøkenes bok mellom bøkene,
hellig din sang.

Malmklokke ring!
Lytt så til kunsten - musikken i sangene
når de betagende, kallende klangene
settes i sving.
Mildt og forbarmende over den larmende 
verden omkring
lyser og klinger de evige, varmende
hellige ting.


Ingen kommentarer: