tirsdag, september 01, 2009

The Autobiography of Alice B. Toklas

Gertrude Stein - The autobiography of Alice B. Toklas
Alice B. Toklas var Gertrude Steins livspartner (og forøvrig mest kjent for sine hasj-brownies). De bodde sammen i Paris i før- og mellomkrigstiden og omgikkes store deler av kunstnermiljøet der. For ordens skyld -boka kalles Alice B. Toklas selvbiografi og det er hun som er jeg-fortelleren i boka, men den er skrevet av Gertrude Stein og hamdler vel så mye om Stein som om Toklas.et er ikke så lett å holde oversikten når man leser. For det første er boka smekkfull av (kjente) navn. Noen, som Picasso, er gjengangere, andre nevnes bare i en bisetning eller en anekdote for så å forsvinne igken, eller plutselig dukke opp på ny 30 sider senere uten noen ny presentasjon. Kronologien er ganske tilfeldig -det starter kronologisk, men så kommer fotelleren på en anekdote knyttet til en av personene som nevnes, eller noe som skjedde ved et annet møte 15 år senere, eller noe som skjedde som en følge av den hendelsen det egentlig fortelles om, og så fortelles litt av den historien -"but more on that later", og "later" kan være neste side eller et helt annet kapittel -før man vender tilbake til det de egentlig var snakk om. Det er fort gjort å miste tråden. I tillegg har Stein en ganske spesiell skrivestil, ikke minst hva tegnsetting og kommaer (hun så ikke poenget med dem...) angår.

Ser man bort fra dette og klarer å hengen noenlunde med i svingende, er det en veldig interessant framstilling om livet i kunstner-Paris, og gir meg en viss "Eia var jeg der"-følelse. Ettersom det er en selvbiografi (selv om man kan diskutere hvilket "selv" det egentlig er snakk om), er det på ingen måte en objektiv fortelling, men absolutt en spennende.

Ingen kommentarer: