tirsdag, august 11, 2009

Barndomste

Av og til dukker barndomsminner opp på de mest uventede steder -tepakker i Tyskland, for eksempel. Den Vesle Tigeren til Janosch er vel velkjent, men hvor mange husker den vesle musa som fikk vise seg fram i Portveien 2?


Ingen kommentarer: