søndag, mai 24, 2009

Anno 1955

Damenes årbok 1955 : Kalender, ukesregnskap, motetips, oppskrifter, praktiske råd og opplysninger m. m. Hvordan skal den moderne kvinne klare seg uten?

Hvert månedsoppslag har månedens antrekk, et menyforslag, en opskrift og ofte også månedens drink eller andre gode råd som passer årstiden. Ikke så mye plass til å notere dagens planer, men husmoren anno 1955 hadde kanskje ikke så mye planer å skrive ned...

Husholdningsregnskapet får imidlertid god pass -en side pr uke. Her er plass til både spesifiserte matutgifter og utgifter til skomaer, ekstrahjelp og vask og stryking.

5 sider om innredning av kjøkkenet som arbeidsplass er det også funnet plass til, samt 4 sider om planlegging og utføring av husarbeidet. Dessuten blir vi opplyst om at et er 5 år siden kvinner som gifter seg med utlendinger fikk rett til å beholde sitt norske statsborgerskap, at mødretrygd gir økonomisk støtte til mødrene så de kan ofre seg for hjemmet og barna, at ugifte kviner, i motsetning til gifte, har plikt til å fremstille seg for lege eller jordmor til undersøkelse når hun skal ha barn, samt at hustruen har plikt til å bære sin manns navn. Det opplyses om at 5,9% av representantene til kommunestyrene er kvinner, og ikke minst får vi vite at kvinner og menn er likestilte og har i praksis samme rettigheter. Mon det...

1 kommentar:

Anne-Lill sa...

Høres virkelig ut som det var likestilling den gang ja...